Biały ekran w oknie zarządzania klanem

Jeśli masz zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 9, może tak dziać się ze względu na problemy z renderowaniem GPU.

By wyświetlić okno zarządzania klanem, należy zmusić przeglądarkę Internet Explorer 9 do korzystania renderowania programowego. Opcję tę ustawić można w opcjach internetowych w panelu sterowania. Należy wybrać opcję "Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU" w zaawansowanych opcjach. Jak na zrzucie ekranu. http://i.imgur.com/0Ts4t.jpg

ticket_form_id_39075 Ticket_field_id_24325885_value_system_performance_issue
205465375
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk