Błąd serwera 0 podczas próby użycia przedmiotu "Weapon Renewal Kit"

Może to się czasami zdarzać na nowych przedmiotach dodanych na Czarny Rynek. Jeśli napotkasz na taki problem, zgłoś to w dziale Obsługi Klienta.

ticket_form_id_39075 Ticket_field_id_24325885_value_in_game_error_message
205465345
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk