Czy wolno mi posiadać kilka kont lub grać z kilku komputerów czy adresów IP?

Tak jak napisane w sekcji 2. naszych warunków korzystania z usługi. REJESTRACJA USŁUGI, możesz stworzyć więcej niż jedno konto na stronie, by korzystać z naszych usług. Jednakże, nie wolno ci tworzyć więcej niż jednego konta w trakcie dwudziestu czterech (24) godzin i więcej niż pięciu (5) w trakcie trzydziestu (30) dni, gdyż będzie to uznawane za nadużycie. Jeśli chodzi o kilka komputerów - wolno grać ci na ich dowolnej ilości i korzystać z kilku adresów IP, czy dostawców internetowych.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk