Przy uruchomieniu gry wyświetla się komunikat „An error has occurred with the hack prevention function. Error Code = 108)”

Najprawdopodobniej twój program antywirusowy lub zapora sieciowa uniemożliwia uruchomienie HackShield. Zapora Symantec Endpoint Protection znana jest z wywoływania tego błędu.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk