„ERROR CODE = -60 Downloading failed.(10113, 12016)”

Ten kod błędu wyświetla się wyłącznie w usłudze Combat Arms dla Ameryki Północnej. Jeżeli spróbujesz podłączyć się do serwera północnoamerykańskiego z kraju, w którym usługa jest niedostępna, wyświetli się kod błędu „ErrorCode= PI, 30022”.

Być może korzystasz z klienta przeznaczonego dla Ameryki Północnej lub twój klient został zmodyfikowany, by podłączać się do usługi Combat Arms w Ameryce Północnej.

Przeinstaluj klienta pobranego z następującego adresu:
http://combatarms.nexoneu.com/NXEU.aspx?PART=/Download/GameClient
lub
Problem ten występuje, kiedy twoje środowisko internetowe nie jest stabilne, lub gdy ruch powoduje przeciążenie sieci. Spróbuj wykonać ten proces ponownie po chwili przerwy. Jeżeli twój problem nadal nie jest rozwiązany, gra może być blokowana przez program antywirusowy lub zaporę, więc skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych, aby znieść blokadę i spróbuj ponownie.

Jeżeli wciąż nie możesz pobrać programu, spróbuj następującego odnośnika.
http://download.nexoneu.com/cba/fullversion/Combatarms_eu.exe

Wciąż masz problemy?

Wyślij swoje logi NGM do działu obsługi klienta korzystając z systemu zgłoszeń.
Położenie pliku jest następujące:
Windows 98: {SystemDrive}:\ProgramFiles\NexonEU\NGM\NGM.log
Windows 2000/XP: {SystemDrive}:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NexonEU\NGM\NGM.log
Windows VISTA: {SystemDrive}:\ProgramData\NexonEU\NGM\NGM.log

ticket_form_id_178646 Ticket_field_id_25259486_value_game_launch_issue
204769249
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk