Napotykam na błąd: "Nazwa błędu -2, 10060"

Twój komputer nie może połączyć się z serwerem gry. Może być to spowodowane z dwóch powodów:

Serwery gry mogą być wyłączone dla prac konserwacyjnych lub aktualizacji.

Sprawdź stronę Combat Arms, by dowiedzieć się więcej.

Błąd ten pojawiać się może również w wyniku próby blokowania gry przez oprogramowanie antywirusowe lub firewall. Dostosuj ustawienia swoich programów tak, by nie blokowały więcej gry.

Error name -2 10060 ticket_form_id_39075 Game Launch Issue
204748605
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk