Próbuję włączyć opcje krwi w menu, jednak wyświetla się ona na szaro i nie mogę jej zmienić. O co chodzi?

Musisz mieć co najmniej 18 lat, by móc włączyć opcję krwi w Combat Arms. Jeśli jesteś młodszy, opcja nie będzie dla ciebie dostępna.

blood setting ticket_form_id_58755 Ticket_field_id_23873475_value_character_npc
204748245
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk