Próbuję włączyć opcje krwi w menu, jednak wyświetla się ona na szaro i nie mogę jej zmienić. O co chodzi?

Musisz mieć co najmniej 18 lat, by móc włączyć opcję krwi w Combat Arms. Jeśli jesteś młodszy, opcja nie będzie dla ciebie dostępna.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk