Czy podczas nagrywania filmu w Combat Arms mogę wyłączyć czerwony tekst i obrazki na ekranie, by obraz był lepiej widoczny?

Niezależnie od tego czy nagrywasz film, czy po prostu chciałbyś widzieć więcej podczas gry, możesz włączać i wyłączać HUD przy użyciu klawisza "Page Up" na klawiaturze. HUD (Heads-up Display) to wyświetlacz, który pokazuje wszelkie informacje na ekranie gry podczas rozgrywki.

HUD Ticket_field_id_23873475_value_gp_other ticket_form_id_58755
204745995
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk