Skończyłem mecz i nie zapewnił on postępów w moim zleceniu dziennym! Dlaczego nie?

Zlecenia dzienne nie będą realizowane we wszystkich meczach, gdyż twoja gra musi spełniać wymienione w nich warunki. Poza tym zlecenia dzienne należy wykonywać zgodnie z ich kolejnością. Niemożliwym jest zdobywanie postępów w drugim zleceniu dziennym przed ukończeniem pierwszego zlecenia.

Mecz, który rozgrywasz, będzie zapewniać ci postępy w aktualnym zleceniu, jeśli pod twoim radarem na wyświetlaczu pojawi się informacja o osiąganych w nim postępach.

Pamiętaj również, że postępy będą brane pod uwagę wyłącznie w ukończonych grach. Nawet jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja o 100% ukończeniu zlecenia, będzie się ono liczyć tylko wtedy, gdy pozostaniesz w meczu do końca.

Daily Jobs ticket_form_id_58755 Ticket_field_id_23873475_value_quest_raid_issues
204745875
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk