Zapomniałem adresu e-mail, którego używałem do logowania. Co zrobić?

Będziesz musiał przesłać zgłoszenie z informacjami wymienionymi poniżej. Obsługa klienta Nexon America sprawdzi podane przez ciebie informacje i jeśli będą one poprawne, będziemy mogli zmienić twój adres e-mail powiązany z kontem na nowy. Jeśli nie potwierdzimy tego, że jesteś właścicielem konta, nie będziemy mogli zmienić aktualnie przypisanego adresu e-mail.

W polu bilet wybierz: Związane z kontem > Prośba o zmianę adresu e-mail

Temat: Zmiana adresu e-mail - zapomniany adres e-mail

Pamiętaj, aby podać w zgłoszeniu jak najwięcej z informacji wypisanych poniżej, byśmy mogli pomóc ci z twoim problemem.

Pytania związane z weryfikacją konta:

 • Kiedy zauważyłeś, że utraciłeś dostęp do konta?
 • Adres e-mail użyty podczas rejestracji
 • Identyfikator konta (jeśli dotyczy)
 • Jeśli adres e-mail został zmieniony, podaj również poprzedni adres e-mail.
 • Pełne imię i nazwisko wyświetlane na koncie (dotyczy wyłącznie starszych kont)
 • Data urodzenia podana na koncie
 • W które gry Nexon grasz zwykle na tym koncie?
 • Pytania i odpowiedzi bezpieczeństwa konta (o ile wybrane)

Weryfikacja historii zakupów:

 • Podaj daty zakupów NX na koncie (w ciągu ostatnich 90 dni - wyłącznie przez kartę kredytową, PayPal lub system Xsolla).
 • Nazwy zakupionych przedmiotów
 • Daty zakupów przedmiotów

Dokument tożsamości ze zdjęciem:

Jeśli masz ponad 18 lat, dołącz jeden z następujących dokumentów do zgłoszenia:

 • Prawo jazdy
 • Paszport
 • Dowód osobisty

Dokumenty potrzebne nam są do weryfikacji imienia i nazwiska, daty urodzenia i zdjęcia. Możesz zamazać pozostałe informacje, jeśli nie chcesz żebyśmy je zobaczyli.  

Jeśli nie masz 18 lat, dołącz obydwa te dokumenty do swojego zgłoszenia:

 • Świadectwo urodzenia/adopcji
 • Skan dowodu rodzica

Będziesz również musiał podać nowy adres e-mail, który nie jest obecnie powiązany z żadnym innym kontem Nexon.

*** Wszystkie podane dane zostaną usunięte ze zgłoszenia po tym, jak zweryfikujemy własność konta. 

email forgot e-mail forgot email Ticket_field_id_23823309_value_email_change_request ticket_form_id_61489
204554979
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk