Dziś, gdy zalogowałem się do Combat Arms, straciłem wszystkie postępy osiągnięte w zleceniach dziennych z wczoraj! Dlaczego?

Zlecenia dzienne muszą być wykonane w ciągu 24 godzin (licząc od 4:00 czasu pacyficznego) każdego dnia.

Wszystkie postępy i nieodebrane nagrody przepadają, gdy aktywowany jest nowy zestaw zleceń dziennych.

Pamiętaj, że 24 godziny liczą się od 4:00 czasu pacyficznego, a nie od twojego pierwszego zalogowania do gry danego dnia.

Daily Jobs ticket_form_id_58755 Ticket_field_id_23873475_value_quest_raid_issues
204090159
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk